روز جهانی میکروبیوم2020 | young researchers
15826
rtl,page-template-default,page,page-id-15826,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

young researchers

محققین جوان میکروبیوتای ایران

توضیحات آقای امین ملک، دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی درباره ی طرح تحقیقاتی خود. امین پروژه ی پایان نامه ی خود را در ارتباط با میکروبیوتا و ارتباط آن با التهاب دستگاه گوارش انجام داده و نتایج جالبی از تحقیقاتش بدست آورده.

با آرزوی موفقیت برای تمام محققین جوان

محققین جوان، سمیرا تراشی

توضیحات خانم سمیرا تراشی، دانشجوی دکترای باکتری شناسی پزشکی انستیتو پاستور ایران و محقق مرکز تحقیقات میکروبیولوژی که پروژه ی خود را به مناسبت روز جهانی میکروبیوم ارائه داده است.

برای سمیرا و تمام محققین جوان آرزوی موفقیت داریم.

محققین جوان، شهربانو کشاورز

توضیحات خانم شهربانو کشاورز، دانشجوی دکترای باکتری شناسی پزشکی انستیتو پاستور ایران و محقق مرکز تحقیقات میکروبیولوژی که پروژه ی خود را در مورد تاثیر باکتری های دستگاه گوارش بر محور روده-کبد انجام داده است.

برای شهربانو و تمام محققین جوان آرزوی موفقیت داریم.

محققین جوان، محسن طبسی

سخنرانی آنلاین آقای محسن طبسی، دانشجوی دکترای باکتری شناسی پزشکی انستیتو پاستور ایران به مناسبت روز جهانی میکروبیوم و ارائه ی نتایج پروژه ی اخیر خود که در مورد تاثیر عمل جراحی sleeve روی میکروبیوتای دستگاه گوارش بوده.

برای محسن و همه ی محققین جوان آرزوی موفقیت داریم