روز جهانی میکروبیوم2020 | ?we and microbes, we are host or guest
15734
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-15734,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

?we and microbes, we are host or guest

?we and microbes, we are host or guest

میکروبیوتای دستگاه گوارش چیست؟

 

میکروبیوتا به مجموع میکرو ارگانیسم های بدن ما گفته میشود. میکروبیوتا میتواند شامل باکتری ها، قارچها، آرکی ها و … باشد. اما عموما باکتری ها تشکیل دهنده ی بخش اعظم میکروبیوتا هستند. مجموع وزن این باکتری ها در بدن ما حدوداً 2 کیلوگرم می باشد که هم وزن مغز می باشد. از این رو برخی محققین از آن به عنوان second brain یاد می کنند.

 

اگر شما تمام میکروب های بدن خود را از دست بدهید مانند این است که کلیه ها و یا کبد خود را از دست داده باشید.

Prof. Martin J.blaser

 

بقراط، پدر پزشکی نوین، گفته  که تمام بیماری های ما از دستگاه گوارشمان شروع میشوند. این نکته امروزه بسیار حائز اهمیت میباشد. با مطالعه ی نمونه مدفوع خشک شده ی انسان، محققین دریافتند که بیش از 60 درصد وزن آن مربوط به باکتری ها می باشد که نشان دهنده ی وجود مقدار عظیمی از گونه های مختلف باکتریایی در بخش های مختلف دستگاه گوارش است. محققین با کمک روش های معمول تشخیصی میکروب ها، فقط موفق به شناخت چند نوع محدود از باکتری ها شدند و تعداد زیادی از آنها به دلیل عدم قابلیت رشد در محیطی بیرون از محیط درونی بدن انسان، قابل شناسایی بیشتر نبودند. البته اخیرا با کمک تکنیکهای ژنتیکی پیشرفته مثل NGS، توانسته اند DNA  باکتری را در نمونه ی مدفوع پیدا کنند که قدم مهمی برای شناخت بهتر تنوع میکروبی در بدن ما می باشد.

 

میکروبیوتای بدن ما، مثل اثر انگشت، اختصاصی و وابسته به شرایط فردی ما میباشد. اینکه در چه محیطی زندگی میکنیم، چه مقدار فشار کاری و استرس داریم، چه نوع رژیم غذایی داریم و مسائلی از این دست، نقش به سزایی در مشخص شدن الگوی میکروبی بدن ما دارد. (LINK TO LOCALIZED PROBIOTICS)

 

 حقایق جالب در مورد دستگاه گوارش ما:

  • 100میلیارد باکتری در بدن هر فرد وجود دارد که بخش عظیمی از آن در دیواره دستگاه گوارش زندگی می کند.
  • مقدار این میکروب ها، 10 برابر سلولهای بدن انسان است.
  • وزن میکروب های روده ی ما حدودا 2کیلوگرم است.
  • روده ی ما در طول زندگی،مجموعا 30 تن غذا و 50هزار لیتر آب را دریافت میکند.
  • 500 گونه ی باکتریایی در هضم و گوارش این مقدار مواد غذایی به روده کمک میکند.
  • 80درصد قدرت سیستم ایمنی ما، از دستگاه گوارش گرفته میشود.
  • لوله گوارش ما 100 میلیون سلول عصبی دارد که بیشتر از سلولهای عصبی ستون فقرات است.
  • بیش از 20 هورمون در دستگاه گوارش ترشح میشود که برای مثال میتوان سروتونین و ملاتونین را نام برد.

 

منشا سلامت ما، دستگاه گوارش ما است.

No Comments

Post A Comment